Dag van de Scheiding

2014/09/15

ScheidingJaarlijks wordt door de vFAS (Vereniging van Familierecht, Advocaten, Scheidingsmediators) een Dag van de Scheiding georganiseerd. En wel rond 15 september. Want op die dag werd in het jaar 1796 de eerste scheiding in Nederland uitgesproken. Op de website van de vFAS wordt dit gegeven centraal gezet. Als een baken in een onoverzichtelijke zee van menselijke vrijheid. Een baken dat met grote letters is beplakt: “Dag van de Scheiding”. Scheiding met een hoofdletter. Want deze grootheid dient met respect te worden behandeld. De leden van de vFAS danken er tenslotte hun inkomen aan…

Bovenaan de vFAS-site staat: “Als je relatie verandert”. En hun slogan is: “Uit elkaar, met respect voor elkaar!” Blijkbaar is het de vFAS ontgaan dat relaties ook veranderingen ten goede kunnen ondergaan. Dat met de nodige investering van tijd en goede wil, ook de mogelijkheid bestaat om met respect bij elkaar te blijven. Even dacht ik nog dat de vFAS-mediators wat scheidingstegenwicht in de schaal zouden kunnen leggen. Maar helaas… Deze mediators profileren zich als scheidingsartsen die, zonder te onderzoeken of er nog kansen op overleving zijn, klakkeloos huwelijkseuthanasie verlenen.

Er zou al veel gewonnen zijn wanneer de mediators het verschil tussen tijdelijke verliefdheid en duurzaam houden van zouden uitleggen. Want de belangrijkste reden voor scheidingslustigen is het feit dat ze niet meer verliefd zijn. Ook is scheiden, met dank aan initiatieven als de Dag van de Scheiding, maatschappelijk volkomen geaccepteerd. Verder staan vrouwen tegenwoordig economisch op eigen benen, waardoor het scheidingsinitiatief steeds vaker van hen uitgaat. Tot slot leven we steeds langer in goede gezondheid, waardoor er regelmatig aan nieuwe drama’s met nieuwe tegenspelers kan worden gewerkt.

Terugkomend op de leden van de vFAS. Als je hun site bekijkt, zou je ze bijna nomineren voor de Nobelprijs voor de vrede. Omdat ze zulk goed werk doen bij vechtscheidingen. Door hun bemiddeling komt er heel wat minder stress voor bij de kinderen die zo’n scheiding meemaken.
Maar wil de vFAS die Nobelprijs echt verdienen, dan zouden ze een dag van het Huwelijk moeten organiseren. Want kinderen zijn het meest geholpen wanneer ouders met wederzijds respect bij elkaar blijven.

Henk van Blijderveen


Loopjongens van het volk

2014/08/29

19 En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u?
20 En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet.
21 En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee.
22 Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf?
(Joh. 1:19-22, HSV)

De Joden verwachtten hun Messias, de Christus. Het opzienbarende optreden van Johannes de Doper wierp in dit verband vragen op. En zo werden de geestelijk leiders erop uitgestuurd om helderheid te verschaffen. Nadat Johannes kort en krachtig duidelijk had gemaakt dat hij niet de verwachte Messias, Elia of profeet was, werden zijn ondervragers ongeduldig. Ze konden als “specialisten” tenslotte niet onverrichterzake terugkeren. Dat zou hun positie en aanzien geen goed doen. Vandaar de uiteindelijke wanhoopsvraag “Wat zegt u van uzelf?”

De priesters en Levieten hadden weinig sympathie voor die vreemde vogel Johannes. Johannes die in de geest van Elia de noodzaak van bekering predikte. Bekering van zonde, bekering van religie. Bekering tot het hart van God. Wat een schril contrast met de geestelijk leiders, die als loopjongens van het volk waren gericht op mensen en eigen eer. Geen wonder dat Johannes’ prediking weinig ingang vond en als een bedreiging werd ervaren door de machthebbers. Het Koninkrijk der hemelen was heel nabij. Maar door de afwijzing van het volk tegelijk onbereikbaar.

deurklopper,  leeuwEn ook tegenwoordig is de boodschap van bekering niet populair. Ook nu zijn er “loopjongens van het volk” actief, die een mensgericht evangelie zonder bekering verkondigen. Omdat het zo populair is. Omdat “het werkt”. Dé oplossing om kerken weer vol te krijgen. Maar ook dé manier om de Here Jezus buiten de kerkdeuren te houden…

Henk van Blijderveen


Zijn hazelnoten gezond?

2014/08/20

Gisteren was het met 15,9 graden de koudste 19e augustus sinds 1924. Bovendien trok bui na bui over. In deze herfstige omstandigheden fietste ik gehuld in regenpak naar recreatieplas Bussloo. Om hazelnoten te verzamelen.

"<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazelnuts.jpg#mediaviewer/Bestand:Hazelnuts.jpg">Hazelnuts</a>" door Original uploader was <a href="//en.wikipedia.org/wiki/User:Fir0002" class="extiw" title="en:User:Fir0002">Fir0002</a> at <a class="external text" href="http://en.wikipedia.org">en.wikipedia</a> - Originally from <a class="external text" href="http://en.wikipedia.org">en.wikipedia</a>; description page is/was <a class="external text" href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Image:Hazelnuts.jpg">here</a>.. Licentie <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" title="Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0">CC BY-SA 3.0</a> via <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a>.Het is een goed hazelnotenjaar en mijn emmer zat al snel half vol, toen een wat oudere man, ik schat hem een jaar of 80, halt hield. Hij zat in een blouse met korte mouwen en korte broek op zijn fiets, het hoofd bedekt met een basketbalpet. Het weer scheen hem niet te deren. De man had het voorkomen van een gepensioneerde bokser; enorm geblokt en voor zijn leeftijd nog kras.

“Ben ie aan’t kiek’n of ze al goed bint?”
“Ja. Ze beginnen al mooi bruin te worden.”
“Weet ie welk’n de lekkersten bint? Die kleintjes. Ze hangt an die struken die een beetje gèlig blad hebt.”
“Blijkbaar bent u een kenner.”
“Ja, k’heb ze vulle eplukt, maar bin d’er met uutesche’en.”
“Waarom dan?”
“Ze bint slechte veur de nier’n. Een vriend van mien had het aan de nier’n en mocht ze van de specialiste niet meer èt’n. Hé is al joaren dood.”
Mijn halfvolle emmer hazelnoten leek plots te zijn veranderd van een kostbare natuurschat in een levensbedreigend gevaar.
“Ik zal het wel eens nakijken op internet”, zei ik wat beduusd. De vitale tachtiger scheen me van een vroege dood te hebben gered en ik had dringend behoefte aan een wending van het gesprek.
“Woont u hier in de buurt?”
“Ik kom achter Terwolde weg.”
“Dan moet u nog wel een aardig eindje fietsen.”
Hij wees op zijn Koga en zei: “K’heb al 105.000 kilometer op disse fietse erejen.”
“Dan zal het wel een oude fiets zijn zeker?”
“Vief jaor”, zei hij triomfantelijk. “En dan heb ik nog neet ens hulp, zoals ie.” Hierbij wees hij guitig op de accu van mijn e-bike. We waren uitgepraat… De krasse knar liet mij achter met een hazelnootprobleem en een rekensommetje, waar 21000 fietskilometers (!) per jaar uitkwam.

Eenmaal thuis ben ik gelijk gaan googelen. En wat blijkt: hazelnoten zijn supergezond! Heel veel vitamines en mineralen. Ze zijn goed voor hart en bloedvaten, cholesterolregulerend en kankerpreventief. Op de site van de Nierstichting las ik enkel een klein bijzinnetje voor niersteenpatiënten. Zij moeten de consumptie van groene bladgroente, cacao, chocolade, cola, thee en noten beperken.

Ik trek daarom de conclusie dat de man tot bovenleeftijdige prestaties in staat is omdat hij nog steeds teert op een jarenlange hazelnootcomsumptie. En dat zijn vriend weleens gestorven kan zijn aan een verwaarloosde griep…

Henk van Blijderveen


Tekenen van leven in de ruimte

2014/08/13

komeet 67P/Churyumov-GerasimenkoRuimtesonde Rosette kwam onlangs aan bij komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko en heeft direct al een foto van versteend leven geschoten. Alom enthousiasme natuurlijk. Want de aarde wordt zo druk dat we behoefte hebben aan ruimte. En waar is ruimte meer aanwezig dan in de ruimte? Velen zien nu een mannenkop op de zopas gefotografeerde ruimte-oliebol. Terwijl de realiteit toch totaal anders is. Het is namelijk de hondenkop van schetsfiguur Pluto. Pluto die verbaasd is dat niemand hém ziet, maar wél de etensresten op zijn bovenlip. Ik kan Pluto wel uitleggen hoe dit misverstand in de ruimte is gekomen. Het gezicht is namelijk ontdekt door een vakantiekracht van de subafdeling luchtfietsen, van de afdeling Fata Morgana, van het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart.

knielende man op MarsMaar er zijn meer tekenen van leven in het heelal. Zo is er op Mars een geknielde man waargenomen. Niemand weet hoe hij er terecht kwam. Óf het is nieuw leven, óf het is oud leven in de vorm van een verstekeling die de aardse drukte wilde ontvluchten en ongezien uit een spaceshuttle is ontsnapt. Na voortschrijdend inzicht zakte hij tenslotte in elkaar en smeekt nu onophoudelijk God op zijn blote knieën om hem uit dat dorre oord te verlossen. En mocht Mars werkelijk zijn lot zijn, of God er dan alsUblieft een helder koel vennetje kan scheppen. Zo’n vennetje zoals ze zoveel voorkomen op die mooie aarde.

Gandhi op MarsGelukkig is de man niet alleen. Ook Gandhi schijnt zich op Mars te hebben ingegraven. Tenminste, als ik de zweverige types, die dankzij spirituele thermiek tot grote hoogte zijn gestegen, mag geloven. Voor mij had het net zo goed Gorbatsjov kunnen zijn, die bij de verkeerde halte is uitgestapt. Hoe dan ook, Gandhi en Gorbatsjov waren op aarde vreedzame lieden, dus de knielende man heeft goed gezelschap.

Tja, buitenaards leven. We zijn er naar op zoek alsof onze toekomst ervan afhangt. Alsof daar in tijd en ruimte de sleutel tot onsterfelijkheid en vrijheid kan worden gevonden. En dat terwijl die sleutel op aarde zomaar voor het grijpen ligt… In de Bijbel!

Henk van Blijderveen


Zo Vader, zo Zoon

2014/08/08

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
(Joh. 1:18, HSV)

Er zijn mensen die zeggen: “Ik geloof niet in God, want ik heb Hem nog nooit gezien” In de tekst van vandaag roept God deze mensen op om verder te kijken. Om te kijken naar Jezus. Jezus van Wie God zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” ( Mat.17:5, HSV) Jezus leidde een leven zonder zonde. Een leven dat volkomen in overeenstemming was met Gods wil. Zo was Jezus een look-, think- en act-alike van God, zijn Vader. Zo Vader, zo Zoon. Dáárom had God een welbehagen in Jezus.

En net als Jezus wil ook ik graag naar zijn wil wandelen. Helaas schiet ik dagelijks tekort. Soms komen er dan gedachten van minderwaardigheid in mij op. Gedachten die me proberen te scheiden van Gods liefde.

groeienMaar gelukkig mag ik op die momenten weten dat God ieder mens de keuze heeft gegeven om de aangeboren onvolmaaktheid, door Jezus’ offer aan het kruis, te laten transformeren tot eeuwige volmaaktheid. Een allesbepalende promotie van zondaar naar verloste zondaar. En nu mag ik, struikelend, maar desondanks geleid door de Heilige Geest, dagelijks groeien naar het beeld van Jezus, mijn Verlosser!

Henk van Blijderveen


Hoe komen wereldwonderen tot stand?

2014/07/30

Weet u wat mij opvalt aan de zeven klassieke wereldwonderen? Ze zijn allemaal door mensenhanden gemaakt. En voor een aanvullend aureool hebben de bedenkers, de oude Grieken, er zeven bij elkaar gescharreld. Zeven als magisch getal van de volheid. Van de klassieke wereldwonderen bestaat echter alleen de piramide van Cheops nog… Wonderlijk hoe wereldwonderen kunnen verdwijnen…

Chinese MuurOmdat de oude wereldwonderen bijna op waren, ontstond er behoefte aan wat verse mirakels. Iedereen op aarde kon in 2007, via internet of sms, zijn stem uitbrengen op een aantal aspirant wereldwonderen. Ruim 100 miljoen wereldburgers deden mee en zorgden voor de volgende bijna-heiligverklaringen: De Chinese Muur, Mayastad Chichen Itza, Incastad Machu Picchu, het Christusbeeld van Rio de Janeiro, het Indiase mausoleum Taj Mahal, rotswoningen in Petra en het Colosseum in Rome. Samen met dat ene overgebleven klassieke wereldwonder hebben we er nu dus acht. Voor als er een weg mocht vallen…

En omdat wonderen de kassa laten rinkelen, vraag het maar na in Lourdes, regent het doorlopend zevenvoudige wereldwonderen. Vrijwel ieder zichzelf respecterend land heeft tegenwoordig nationale wereldwonderen. Zelfs België. Duidelijker kan ik het niet uitleggen…
Natuurlijk viel niet tegen te houden, dat er, omwille van de kassa, na de nationale ook plaatselijke wereldwonderen zouden ontstaan. Zo heeft, om nog maar even bij België te blijven, Leuven haar eigen wonderen. Eén ervan bestaat uit een kerkklok die buiten de toren hangt. Het meest wonderlijke hieraan vind ik, dat niemand weet of dit nou is gebeurd omdat de klok destijds niet gewijd was of omdat hij is geschonken door heidense socialisten. En zo worden de wonderen steeds armzaliger en kleinschaliger.

Op internet kwam ik kraamzorgorganisatie “Wereld Wonder” tegen. Hier zien ze dagelijks wondertjes. Kleine wondertjes die vaak heel normaal worden gevonden. Die, net als de wereldwonderen, worden gezien als maakbaar. Baby’s als product van mensenwerk. Maar als ik inzoom op dit (en op ander) leven, dan zie ik zo’n complex en tegelijkertijd gestructureerd karakter, dat er bij mij “slechts” ruimte is voor geloof in en diep ontzag voor God als Schepper van alle leven!

Henk van Blijderveen


Genade zo groot!

2014/07/21

15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Hij was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Joh. 1:15-17, HSV)

Johannes de Doper is eerder geboren dan Jezus, maar hij zag met geestelijke ogen dat hier het aardse eerstgeboorterecht niet van toepassing was. Hij zag Gods Zoon waarop (leef)tijd geen vat heeft, omdat Hij van voor de grondlegging van de wereld is. Sterker nog: Jezus ís de Grondlegger van de wereld! Jezus, het begin en einde van alles. Johannes de Doper zag deze volheid van God. Een volheid die garant staat voor overlopende genade. Een genade zo groot, dat iedere schuld erin past. Genade op genade waarin ruimte is voor falen op falen en vergeving op vergeving.

prikkeldraad en nieuw levenOnvoorwaardelijke vergeving die we allemaal zo hard nodig hebben. Waarom? Omdat de volmaakte wet van God ons een spiegel voorhoudt, waarin onvolmaaktheid en schuld pijnlijk zichtbaar worden. De wet vestigt de aandacht op de noodzaak van genade in Christus. Want enkel en alleen door deze waarheid is het mogelijk dat God niet langer onze schuld ziet, maar zijn Zoon Jezus ín ons.

Ik ben intens dankbaar voor dit bevrijdende Godsgeschenk!

Henk van Blijderveen


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 74 andere volgers

%d bloggers like this: