Hoe komen wereldwonderen tot stand?

2014/07/30

Weet u wat mij opvalt aan de zeven klassieke wereldwonderen? Ze zijn allemaal door mensenhanden gemaakt. En voor een aanvullend aureool hebben de bedenkers, de oude Grieken, er zeven bij elkaar gescharreld. Zeven als magisch getal van de volheid. Van de klassieke wereldwonderen bestaat echter alleen de piramide van Cheops nog… Wonderlijk hoe wereldwonderen kunnen verdwijnen…

Chinese MuurOmdat de oude wereldwonderen bijna op waren, ontstond er behoefte aan wat verse mirakels. Iedereen op aarde kon in 2007, via internet of sms, zijn stem uitbrengen op een aantal aspirant wereldwonderen. Ruim 100 miljoen wereldburgers deden mee en zorgden voor de volgende bijna-heiligverklaringen: De Chinese Muur, Mayastad Chichen Itza, Incastad Machu Picchu, het Christusbeeld van Rio de Janeiro, het Indiase mausoleum Taj Mahal, rotswoningen in Petra en het Colosseum in Rome. Samen met dat ene overgebleven klassieke wereldwonder hebben we er nu dus acht. Voor als er een weg mocht vallen…

En omdat wonderen de kassa laten rinkelen, vraag het maar na in Lourdes, regent het doorlopend zevenvoudige wereldwonderen. Vrijwel ieder zichzelf respecterend land heeft tegenwoordig nationale wereldwonderen. Zelfs België. Duidelijker kan ik het niet uitleggen…
Natuurlijk viel niet tegen te houden, dat er, omwille van de kassa, na de nationale ook plaatselijke wereldwonderen zouden ontstaan. Zo heeft, om nog maar even bij België te blijven, Leuven haar eigen wonderen. Eén ervan bestaat uit een kerkklok die buiten de toren hangt. Het meest wonderlijke hieraan vind ik, dat niemand weet of dit nou is gebeurd omdat de klok destijds niet gewijd was of omdat hij is geschonken door heidense socialisten. En zo worden de wonderen steeds armzaliger en kleinschaliger.

Op internet kwam ik kraamzorgorganisatie “Wereld Wonder” tegen. Hier zien ze dagelijks wondertjes. Kleine wondertjes die vaak heel normaal worden gevonden. Die, net als de wereldwonderen, worden gezien als maakbaar. Baby’s als product van mensenwerk. Maar als ik inzoom op dit (en op ander) leven, dan zie ik zo’n complex en tegelijkertijd gestructureerd karakter, dat er bij mij “slechts” ruimte is voor geloof in en diep ontzag voor God als Schepper van alle leven!

Henk van Blijderveen


Genade zo groot!

2014/07/21

15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Hij was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Joh. 1:15-17, HSV)

Johannes de Doper is eerder geboren dan Jezus, maar hij zag met geestelijke ogen dat hier het aardse eerstgeboorterecht niet van toepassing was. Hij zag Gods Zoon waarop (leef)tijd geen vat heeft, omdat Hij van voor de grondlegging van de wereld is. Sterker nog: Jezus ís de Grondlegger van de wereld! Jezus, het begin en einde van alles. Johannes de Doper zag deze volheid van God. Een volheid die garant staat voor overlopende genade. Een genade zo groot, dat iedere schuld erin past. Genade op genade waarin ruimte is voor falen op falen en vergeving op vergeving.

prikkeldraad en nieuw levenOnvoorwaardelijke vergeving die we allemaal zo hard nodig hebben. Waarom? Omdat de volmaakte wet van God ons een spiegel voorhoudt, waarin onvolmaaktheid en schuld pijnlijk zichtbaar worden. De wet vestigt de aandacht op de noodzaak van genade in Christus. Want enkel en alleen door deze waarheid is het mogelijk dat God niet langer onze schuld ziet, maar zijn Zoon Jezus ín ons.

Ik ben intens dankbaar voor dit bevrijdende Godsgeschenk!

Henk van Blijderveen


Uitschakeling Oranje zorgt voor veel ziekte

2014/07/11

Oranje verloor en de bankzitters, -hangers en -liggers die zich plaatsvervangend onoverwinnelijk waanden, hebben gezelschap gekregen van een kater. Dat bleek duidelijk uit het ziekteverzuim dat gisteren ruim drie keer hoger was dan normaal.

Ja, afgoden vragen veel van een mens en kunnen hem zo uitputten dat werken niet meer mogelijk is. In dit geval spanden er ook nog eens drie samen. Afgod Voetbal dwong tot kijken in de kleine uurtjes. Zijn secondant Drankzucht verdreef de vermoeidheid en ontwikkelde een ultra kortetermijnvisie, waardoor de consequenties voor de volgende dag eindeloos ver weg leken. En omdat sport en alcohol hongerig maken, propte afgod Vraatzucht de maag vol met chips en bitterballen.

Volledig beheerst door deze drie afgoden sleepte een deel van Nederland zich vroeg in de morgen naar bed met de geruststellende slogan: morgen zien we wel weer verder. Bij het wakker worden drong de uitschakeling, samen met de alcoholgevolgen en slaapgebrek, keihard door en deelde een Argentijnse man met de hamer de beslissende tik uit. Een tik die de gedachte wekte: ik moet mijn baas bellen met een plausibele ziekteverklaring. Diarree bijvoorbeeld. Want deze ziektebron kan wonderlijk snel opdrogen, zodat er de volgende dag gewoon weer kan worden gewerkt.

Roy Donders bijtpakNa deze ziekmelding op de day after wordt er ’s morgens, samen met de onafscheidelijke kater, uitgeslapen. En ’s middags is het tijd om het Roy Donders juichpak, waarin gisteren nog werd getreurd, t.e.a.b. op Marktplaats te zetten. Vergeefse moeite natuurlijk. Op Markplaats kun je enkel nog WK-geld vangen met een Uruguayaans collector’s item. Namelijk met het Roy Donders bijtpak.

Tja, afgoden zijn uiterst onbetrouwbaar, zeer verslavend en leveren vroeg of laat altijd een kater op.

Henk van Blijderveen


Voetbal is psychologische oorlog

2014/07/07

Spraken we voor het WK-voetbal nog dat “ze” er in de groepsfase al uit zouden vliegen, nu worden “we” wereldkampioen. Het journaal toonde supporters die na de benauwde zege op Costa Rica volkomen uit hun dak gingen. Rob Trip noemde ze dronken van vreugde. Ik hou het op een cocktail van opluchting en alcohol.

Na dit succes kreeg coach Louis een andere achternaam: Van Geniaal. Omdat hij Jasper Cillessen, vlak voor de penaltyreeks, wisselde voor Tim Krul. oranje aapKrul die heel aardig een balletje kan stoppen, maar die nog beter is in psychologische oorlogsvoering. Met de wijsvinger als belangrijkste wapen. Beurtelings wees hij op de strafschopnemers en op zijn eigen alziend oog. Na veel getraineer ging Tim over tot het betere apenrotsgedrag; met woest machtsvertoon bracht hij zijn doel zo in beroering, dat de vorm ervan enkele ogenblikken veranderde. Tja, probeer dan als arme Costa Ricaan maar eens rustig te blijven. Dus wonnen we alweer een wedstrijd en staan met een been in de finale en zijn met tweeënhalve teen wereldkampioen! En Tim? Die heeft er voor de rest van zijn leven een krul bij gekregen.

Ja, we wanen ons onoverwinnelijk. Iedereen is in opperbeste stemming en heeft eigenwaarde door 11 Oranjespelers en een coach. We zijn onoverwinnelijk! En er is hoop! Want zoals de successen van Oranje uit het niets lijken te komen, zo verdwijnen onze persoonlijke problemen heel wonderlijk in datzelfde niets. We verkeren in een roes, in een win-win-win-win-win periode. Totdat… we worden uitgeschakeld. Is het niet in de komende halve of hele finale, dan is het wel op het volgende WK. Dan wordt het bier niet meer gehesen om feest te vieren, maar om te vergeten, vloeien de tranen niet meer van geluk, maar van verdriet. Nee, de resultaten die we nu behalen, bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Donderdag kunnen we ons al in een groot, collectief, zwart gat bevinden.

Daarom blijf ik nuchter en hou me vast aan één resultaat uit het verleden dat wél garanties biedt voor de toekomst. Ik doel op de overwinning die de Here Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha behaalde!

Henk van Blijderveen


Heel Apeldoorn rein

2014/07/02

heel Apeldoorn is rein“Heel Apeldoorn rein” is een langlopende campagne waar geen Apeldoorner omheen kan. Prominente straatposters moeten het gedrag zuiverend bijsturen. Zoals de poster hiernaast waarop een hondenbezitter verklaart, dat hij de dampende bolussen van zijn viervoeter plastificeert of anderszins aan het oog onttrekt. Dat het hier om behoorlijke bolussen gaat, toont ons de enorme Deense dog die nog wat reusachtiger is gemaakt door hem vanuit kikvorsperspectief te fotograferen.

De speerpunt van de campagne wordt, behalve in hondenpoep, ook in zwerfafval gestoken. Zo zag ik met Oud en Nieuw een reinposter met de tekst: “Laat je spaarvarken knallen!” Hiermee werd de jeugd geattendeerd op de mogelijkheid om 50 eurocent statiegeld voor een volle zak vuurwerkafval te incasseren. Betaald opruimen is natuurlijk een optie. Maar voor je het weet vragen ze opslag. Want 50 eurocent voor een hele zak vuurwerk waar een paar dagen eerder nog 50 euro voor moest worden betaald, is natuurlijk afzetterij.
En zoals de jongen piepen, zingen de ouders. De grote boodschap van de gemeente Apeldoorn en van hun honden raakt hen niet. Ze betalen immers al 72 euro hondenbelasting per jaar. Dat is maar liefst 20 eurocent per drol. Nou, daar kan de gemeente best wel wat voor doen. Zeker als je bedenkt dat de kat van de buren gratis in jouw tuin kakt.

Tja, posters zullen hooguit een minimale mentaliteitsverandering teweeg brengen. Mentaliteit verander je vooral door opvoeding, door voorleven. Als ouders het goede voorbeeld geven, zullen kinderen dit doorgaans overnemen.

Maar wanneer is een mens eigenlijk rein? Als hij waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan? Nee! Zelfs dan zit een mens nog tot over zijn oren in de shit. Het gaat namelijk niet om normbesef, maar om zondebesef! Zondebesef manifesteert zich bij iedereen die de almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God wil zien. Dan wordt de innerlijke duisternis zo helder beschenen, dat er slechts twee mogelijkheden overblijven. Sterven in eigen zonde, of door Jezus ervan gereinigd worden. En wanneer tot het laatste wordt besloten, zal de Heilige Geest stapsgewijs de goede daden en de daarmee gepaard gaande vreugde bewerken die beantwoorden aan deze bekering.

Henk van Blijderveen


Vol van genade en waarheid

2014/06/23

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
(Joh. 1:14, HSV)

Iedereen weet uit ervaring wat heerlijk betekent. Het is een afgeleide van het heel wat minder bekende Bijbelse woord heerlijkheid. Heerlijkheid, onlosmakelijk verbonden met God. Als God zijn heerlijkheid laat zien, worden zijn wezen en karakter openbaar. Gods wezen en karakter die 2000 jaar geleden ultiem werden geopenbaard in de menswording van zijn Zoon Jezus.

gevangene van zichzelfMaar destijds herkenden de meeste mensen Jezus niet als zodanig. En in onze tijd is het niet anders. Slechts weinigen geloven in Hem als de verheerlijkte Zoon van God, die wil verlossen van zonde en schuld. Vol van genade en waarheid. En hier knelt het! Want de mens heeft grote moeite met genade. Genade is een onverdiende gunst. Om Gods genade te kunnen ontvangen moet er dus schuldbesef zijn. Dan moeten we onze autonomie opgeven. Dit is de reden dat zovelen voor zichzelf kiezen. Een onverstandige keuze voor een tijdelijke “vrijheid” als slaaf van de zonde en een eeuwige scheiding van God.

Jezus was niet alleen vol van genade, maar ook vol van Gods waarheid. Een reddende waarheid die tot een keuze dwingt. Voor of tegen. Een tussenweg of een andere weg bestaat niet!
Jezus zegt van zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6)

Henk van Blijderveen


Wanneer het leven een maskerade wordt

2014/06/16

We hebben nogal wat redenen om gemaskerd door het leven te gaan. Maar altijd ligt daaraan ten grondslag dat we niet tevreden zijn met onszelf of onze omstandigheden. Een negatief zelfbeeld dat wijlen popster Michael Jackson zo vaak bij de neus nam, dat dit orgaan uiteindelijk een vreemd vormeloos aanhangseltje werd in een gebleekt gelaat. Een zombieachtig masker van vlees en bloed. En dat allemaal omdat de van nature best knappe Michael niet tevreden was met zijn negroïde voorkomen.

Weer anderen zetten een digitaal masker op in computergames. Ze construeren een virtueel persoon die aanvult wat ze zelf denken te ontberen. Laat het beeldscherm een zongebruinde spierbundel zien, die met enorme flair de ene vrouwelijke scalp na de andere verovert, dan is de kans groot dat hier een wat miezerig bleekneusje achter schuil gaat, dat in het dagelijks leven een vrouwenprobleem heeft.

Natuurlijk zijn er ook nog de alledaagse camouflagetechnieken. Zoals rouge op de wangen, anti-rimpelcrème, zonnebankbruining, de glimlach en het standaard antwoord op de vraag hoe het gaat: “Goed!”

Tja, maskers opzetten is doodvermoeiend en slecht voor bloeddruk en relaties. In de Bijbel staat te lezen dat geen mens volmaakt is. Onvolmaaktheid zit ons in de genen. We zullen dit met zijn allen moeten accepteren.

Er zijn veel christenen die hier een punt zetten. Zwaar gebukt gaan ze als zondaar door het leven en zien God als een straffende boeman. Triest, want het verhaal gaat verder! God houdt namelijk zielsveel van ons. Maar omdat Hij volmaakt is en wij onvolmaakt is een relatie uitgesloten. Als oplossing uit deze impasse heeft Hij ons zijn Zoon Jezus gegeven. Jezus die aan het kruis stierf voor onze onvolmaaktheid, voor onze zonde, zodat wij ervan verlost zouden zijn. En Hij stond op uit de dood om ons nieuw leven te schenken. Om onze relatie met God te herstellen.

Daarom Gods oproep: Laat je behouden! Ga naar Jezus zoals je bent, zonder masker en gooi het open. Belijd je onvolmaaktheid aan Hem en laat je door Hem veranderen. Dan vind je niet langer identiteit in maskers, maar in Jezus. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit erg bevrijdend is!

Henk van Blijderveen

masker


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 69 andere volgers

%d bloggers like this: