Goede Vrijdag

2014/04/18

P1220648 gimp (753x1024)Als pelgrim loop ik mijn leven,
stap ik rustig voort,
door Christus Geest gedreven,
op weg naar een heilig oord.

Jezus sterven was het kruispunt
om af te slaan naar boven.
Nee, dit was geen “passionstunt”,
maar grond om te geloven!

Vanaf toen zag God
niet meer mijn schuld,
maar de zondeloze Jezus,
waarmee ik ben omhuld.

Henk van Blijderveen


Meestervervalsers

2014/04/14

Heeft u weleens gehoord van meestervervalser Han van Meegeren? Zijn grootste slag sloeg hij in 1937 bij de verkoop van het schilderij “De Emmaüsgangers”. Het zou om een heuse Johannes Vermeer gaan. Het doek werd destijds voor 540.000 gulden aangekocht door een nog jonge en onervaren directeur van Museum Boymans Van Beuningen. De man dacht historie te schrijven met zijn ontdekking die zou moeten kunnen wedijveren met De Nachtwacht.

Helaas voor de directeur liep Van Meegeren in 1947 tegen de lamp doordat een “oude meester”, die was verkocht aan nazi-kopstuk Hermann Göring, werd ontmaskerd. Door deze Göringpoets kreeg Van Meegeren de status van volksheld, terwijl hij toch echt een meesterlijke oplichter was.

Sinds mensenheugenis is er nog een andere oplichter actief in deze wereld. Een oplichter die als wolf in schaapskleren ook een zekere sympathie heeft verworven. Hij vervalst het verlossingswerk van God en sluit de ogen van mensen voor Jezus Christus. En als dat sluiten niet volledig lukt, dan vertroebelt hij de blik. Hij fluistert:
“Jezus heeft bestaan, maar geloof niet dat hij voor jouw zonden is gestoven. En die opstanding? Dat is een sprookje; Jezus is dood, geloof in jezelf! Pluk de Goede Vrijdag en Paasdagen. En als het moet je medemens. Want het leven is kort. Yolo, yolo!”
Deze oplichter heet Satan.

Zo had Satan ook invloed op de gedesillusioneerde Emmaüsgangers, die op weg waren naar het joodse Pesachfeest. Zij geloofden niet meer in een levende Jezus. Met zijn dood aan het kruis was hun hoop vervlogen. Alles leek voorbij. Door geestelijke verblinding zagen ze niet dat Jezus door God was opgewekt uit de dood. Ja, dat Jezus zelfs met hen meeliep en hen de Thora uitlegde. Pas ’s avonds, toen Hij tijdens de maaltijd het brood brak, herkenden ze Hem.

Jezus leeftMisschien bent u, net als de Emmaüsgangers, verslagen door omstandigheden op weg naar Pasen om het “feest” met een schijnbaar dode Jezus te “vieren”. Mijn gebed is dat u, door de woorden van deze column heen, Jezus mag herkennen. Dat u Jezus mag ontmoeten als uw Redder. Want Hij is op Goede Vrijdag gekruisigd voor uw zonde en met Pasen opgestaan om u nieuw leven te geven. Jezus leeft!

Henk van Blijderveen


Jezus: marionet of Verlosser?

2014/04/08

Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498)Medewerkers van de Cornell University hebben met computerberekeningen aangetoond, dat schilders de tafel van het laatste avondmaal in de loop van de laatste tien eeuwen steeds uitbundiger hebben gedekt. Hiervoor werden 52 beroemde avondmaalschilderijen onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat veel onderdelen van het avondmaal allengs groter werden geschilderd. Het hoofdgerecht dijde 69% uit, de borden 66% en het brood 23%. Als referentiepunt werd de grootte van de hoofden van de avondmaalvierders gebruikt. De vergrotingen werden verklaard door tien eeuwen geleidelijk toegenomen welvaart.

En nu die welvaart de laatste decennia excessief toeneemt, ontkomt zelfs Jezus niet aan verandering. Hij wordt minder God en meer mens gemaakt. Een marionet met touwtjes waaraan de tijdgeest trekt. Een beetje meer brenger van welvaart, een beetje meer geneesheer, een meesterlijke bouwvakker die de hemelpoort in opdracht wat wijder maakt.
Jezus is, net zoals het grotere brood op de avondmaalschilderijen, tot een meer gerezen en luchtiger brood des levens gemaakt. Een brood dat beter te verteren is en dat de grote borden en buiken van de postmoderne mens beter vult.

Je zou bijna vergeten dat Hij aan het kruis Satan heeft verslagen. Dat Hij daar heeft bewerkt dat een mens kan ontkomen aan een hiernamaals in de hel. Dat Hij daar een afschuwelijke dood heeft ondergaan om de mens vrij te kopen van het loon van de zonde. Pas als we deze waarheden erkennen, krijgen we ten volle zicht op de enorme rijkdom die Jezus’ offer ons heeft gebracht. Pas dan verdwijnt de neiging om genade aan te vullen, doordat Satans aanklacht ons opscheept met duivelse schuldgevoelens. Eerst dan kunnen we Gods vrede ervaren. Een vrede die alle verstand te boven gaat.

Dan beseffen we ook dat het avondmaal draait om Jezus en niet om de vorm. Dat Goede Vrijdag niks te maken heeft met een vrije dag en alles met eeuwige vrijheid. Net zoals Pasen niks te maken heeft met de paashaas en alles met nieuw leven!

Henk van Blijderveen


Gapende kerkgangers nader verklaard

2014/04/01

gapenDit keer wil ik dominees (en aanverwante sprekers) een hart onder de riem steken. Want wat ik vaak zijdelings zie, zien zij frontaal: gapers! Zwarte gaten die verlammend kunnen werken op een gevoelige spreker. Want gapen wordt nog altijd gezien als een teken van verveling. En het is niet leuk wanneer iemand in geeuw en gebaar jouw preek becommentarieert.

Voor de dominees die nog in de ontkenningsfase zitten, zal ik eerst even uitleggen hoe een geeuw te herkennen is. Eerst is er een diepe ademteug, waarbij de mond wijd open gaat door een onbewuste aanspanning van spieren. Meestal zal uw publiek het, uit gêne, hierbij laten. Op zelfontplooiing gerichte individuen zullen de geeuw echter volledig uitrollen door de ogen te sluiten en zich met geheven armen zo ver mogelijk naar achteren uit te strekken. Openbaren deze verschijnselen zich regelmatig tijdens uw preken, wanhoop dan niet, praat gewoon door, terwijl u zich gesteund weet door alternatieve gaapduidingen en enkele oplossingen mijnerzijds.

Zo kan de gaap veroorzaakt worden door een hongerklop. Bij dit fenomeen veroorzaakt tijdgeest tijdsdruk, waardoor het ontbijt erbij inschiet. Een bij de kerkdeur te verstrekken lunchpakket kan soelaas bieden.

Ook discobezoek en feestjes kunnen verantwoordelijk zijn voor gaapgedrag. De dienst verplaatsen naar de avond verricht doorgaans wonderen.

Heeft u schaatsster Ireen Wüst weleens voor een belangrijke wedstrijd gezien? Ze is dan een en al gaap en schijnt haar lichaam zo op scherp te zetten. Deze gaapvorm wil nog weleens voorkomen bij kerkgangers die het laatste amen zien als startschot voor een run naar de koffiebalie. Een euvel dat verholpen kan worden door de lekkerste koffie voor het laatst te bewaren.

En dan is er nog het meegaapeffect. Als één gaap over de dam is, dan volgen er meer. En voor u het weet gaapt de hele kudde! Tenminste, bij een gemeente die één van hart is. Want hoe hechter de sociaal-emotionele band, hoe meer er wordt meegegaapt.
Ik weet niet of u het aandurft, maar rol eens een volwaardige gaap uit vanaf de kansel. Volgt de gemeente u, dan zit het wel snor met uw acceptatie. Maar houdt iedereen zijn kaken stijf op elkaar, dan is het misschien tijd voor verandering. Voor u of voor de gemeente…

Henk van Blijderveen


Lakmoesproef voor de ware gelovige

2014/03/19

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. (Marcus 16: 17 en 18)

Bovenstaande Bijbeltekst wordt in bepaalde kringen gezien als dé lakmoesproef voor de ware gelovige. Niet verwonderlijk dus, dat deze tekst al veel bewuste en onbewuste geestelijke fraude in de hand heeft gewerkt. Want het predicaat “ware gelovige” geeft zekerheid en zelfs aanzien.

En zo kunnen “uitdrijvingen” al snel binnen het bereik van charismatici komen. Het verwarren van demonen met psychosomatische aandoeningen is vaak al voldoende.

Wat betreft die onbekende talen kan ik kort zijn: zoals veel geestelijke vaders zingen, piepen de jongen. Ofwel, vreemde talen zijn heel goed aan te leren.

slang

En dan komen we bij de slangen. Tja, dat is andere koek. Want slangen spelen geen toneel. Zetten die serpenten hun giftanden ergens in, dan loopt het zelden met een sisser af. Zo ondervond  onlangs ook wijlen Jamie Coots. De man was voorganger van een van de paar honderd slangenkerken die de VS telt. Hij waande zich gebalsemd door God, maar doorstond de lakmoesproef niet en overleed aan zijn verzoeking.

Het vierde “garantiepunt” zijn de giftige drinkbekers. Voor zover ik heb kunnen nagaan is er wereldwijd geen enkele GDK (Giftige Drinkbeker Kerk) te vinden. Wellicht heeft die gifbeker hier iets mee te maken.

Tot slot zijn er nog de genezingen. Ja, God geneest. Maar wél soeverein. En niet op commando van algenezers. Algenezers die zowel Gods genade als het geloof van ziekblijvers vaak onvoldoende achten.

Tja, maar al te vaak wordt de volheid van Gods taart beperkt tot bijvoorbeeld een genezingstaart, uitdrijvingstaart of taart in vreemde talen: gâteau, ტორტი, Kuchen, տորթ of torta. Uit Gods vorm gerukte taartjes. En ze worden zo mooi gepresenteerd, dat daardoor heel wat gelovigen tekenen gaan volgen, in plaats van tekenen gelovigen…

Henk van Blijderveen

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11,1)


Een nieuwe start

2014/03/04

Hoe beleefde u “onze” olympische schaatssuccessen? Zelf vond ik al dat oranje op het schaatspodium steeds saaier worden. Op het laatst droomde ik zelfs weg bij oranje podia die opgefleurd werden door somber geklede Aziaten en Amerikanen.
En tijdens een slaapverwekkende tienkilometerrace van twee kansloze buitenlanders belandde ik snurkend in de derde ijstijd, die de wereld, samen met Hollanders, in haar greep hield. Een ijstijd die onze VOC-mentaliteit had gewekt, waardoor we zwierend en zwaaiend ineens weer een koloniale macht van betekenis waren geworden.

Terugkomend op de Olympische Spelen: soms zou je bijna vergeten dat hele hordes sporters al tijdens de voorselecties sneuvelden en dat medaillegeluk slechts aan enkelen is voorbehouden. Namelijk aan hen die het voordeel hadden van een blessurevrij lichaam, goede trainingsomstandigheden en die op de dag suprême ook nog eens de ideale race reden. De happy few die zich nu op een klein facetje van het sportleven voor even de besten van de wereld mogen noemen. En over 40 jaar lopen ze misschien, bij leven en betrekkelijk welzijn, in vergetelheid achter de rollator. De medaille als trofee in het mandje voorop. En nog wat later in de tijd ligt die medaille op een kist…

Tja, succes is betrekkelijk. Iedereen vecht bij tijd en wijle tegen het leven, tegen anderen en tegen zichzelf. Iedereen rijdt zo af en toe een scheve schaats. Zelfs olympische schaatskampioenen.

Want in de Bijbel staat dat ieder mens zondig wordt geboren. Je zou kunnen zeggen dat we met een valse start aan het leven beginnen. Schaatsen we toch door, dan zal bij de finish van ons leven blijken, dat we onherroepelijk gediskwalificeerd zijn. Maar nemen we het offer aan waarmee Jezus de losprijs voor onze aangeboren zondeschuld betaalde, dan mogen we herstarten als nieuwe en vrije mensen. En al maken we daarna op onze levensbaan nog misslagen, toch hebben we de garantie dat Jezus ons naar de finish duwt. Een finish waar alle bloed, zweet en tranen van het aardse leven door Hem zullen worden weggewassen. Vanaf dat moment zullen we Jezus van aangezicht tot aangezicht zien en ontvangen we van Hem een onverwelkelijke overwinningskrans!

Henk van Blijderveen

Uitnodiging


Beliebers en hun god

2014/02/18

Justin BieberJustin Bieber kondigde onlangs aan dat hij, na het uitbrengen van zijn nieuwe cd, op zijn 20ste met pensioen zal gaan. Vanzelfsprekend was deze ultieme Zwitserlevenvariant voor veel beliebers een enorme shock. Want je god zal er maar mee ophouden! Later nuanceerde Justin zijn besluit. Hij wil zich bezinnen op zijn toekomst. Bovendien werd alle aandacht hem wat teveel.

En die aandacht was de laatste maanden vooral negatief. Zoals rijden onder invloed, drugsgebruik en het bezoeken van publieke vrouwen. Maar wat wil je? Het joch wordt al sinds zijn jongste pubertijd geadoreerd. Hij verdient geld als water. En hoeveel scheve schaatsen hij ook rijdt, zijn beliebers blijven hem aanbidden. Niks lijkt meer onmogelijk te zijn. Ik denk dat geen enkele puber bij zoveel ongecontroleerde weelde zijn leven op de rails kan houden.

Nu moet u weten dat Justin Bieber christelijk is opgevoed. Zo af en toe bezoekt hij de Hillsong gemeente. Justin belijdt zelfs dat Jezus is gestorven voor zijn zonden. Een belijdenis die klinkt als een klok. Een grote tatoeage van Jezus op zijn borst en een kleinere op zijn kuit laten zijn onuitwisbare ernst in deze zaak zien.

Het enige dat nog ontbreekt, zijn de vruchten die overeenstemmen met zijn getuigenis. Na een weekje bezinning heeft Justin daarom besloten tot de doop. Om gereinigd te worden van zijn zonden. Ik hoop niet dat Justin zijn hoop volkomen laat afhangen van deze doop. Want de bijbel zegt: belijd uw zonden en laat ze na. Het gaat er dus om hoe Justin na zijn bad verder gaat.

Ik hoop in ieder geval dat hij rust in Jezus en vrede met God zal vinden. Dat hij een believer wordt waar beliebers een voorbeeld aan kunnen nemen, zodat ook zij believers zullen worden.

Henk van Blijderveen


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 65 andere volgers

%d bloggers like this: